Rodina - Jiříkovy stránky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dýmkařství


František Kundrátek

  Narodil se 4. 11. 1908 Františce a Františkovi Kundrátkovým jako první ze čtyř dětí. Rodný dům stojí v Kelči, posvátno 421, dříve č.p. 11.

      Otec byl domkař, tedy ten, který se živí zemědělstvím, zemědělskou drobnou výrobou a nádenickými pracemi. Jeho jméno se řadí mezi známé fajkaře a dýmkaře. Fajkaři šířili proslulost města Kelče za hranice mocnářství (např. vídeň, kde byla větší možnost výdělku) Syn František vyrůstal pod dohledem svého otce. Navštěvoval novoškolu a tak se vyučil i řemeslu fajkařskému. V mládí vtoupil do orelské jednoty. Cvičil na hrazdě,bradla, kruhy a účastnil se i orelského sletu.

      13. 04. 1937 se oženil s Bedřiškou Palatovou. Narodilo se jim pět dětí: František (1938), Stanislav (1939), Jaromír (1941), Anna (1946), Josef (1949). V padesátých letech nastala kolektivizace, nucené vstoupení výkoných zemědělců do JZD. Majetek byl odevzdán, těžká práce nastala na nevlastním majetku.

      Aby se rodina uživila pracoval František ve volných chvílích a v zimních měsicích (kdy nebyla práce na polích) na pile (majitel Pajdla). Bohužel zrušením manifaktur i tato pila v padesátých letech podlehla režimu. Výroba dýmek tímto zanikla.

      Velkou jeho zálibou byl chov drobného zvířectva. Vyhrál mnoho cen na výstavách CSCHDZ. Těžko se vyrovnával s dobou, proto chvíle nad drexlem a dřevem byly útěky od reality. Po odchodu do důchodu ještě několik let vypomáhal v JZD. Po zajištění dětí postupně dostal třináct vnoučat.

      Zemřel necelé tři roky po smrti své ženy 7. 11. 1991

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky