Hospody a lihovary - Jiříkovy stránky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kelč v obrazech


Hospody a výrobny alkoholu


Hostinec U Košutů

Zájezdný hostinec pí. Ryškové na náměstí - U Košutů (FOTO 8.7.1973)

       V revolučním roce 1848 vznikla touha všech národů bývalé říše rakousko-uherské po svobodě a právu na sebeurčení. První své tužby uskutečnili Maďaři. Pod vedením Košuta vyvolali v Uhrách povstání a zřídili proti císaři revoluční vládu. K němu se přidávali i zběhlí vojáci z českých zemí. Dezertéři byli však císařskými vojáky pronásledováni a chytáni. Císařští vojáci byli umisťováni poblíže snadnějších přechodů hranic na uherskou stranu.

       Oddíl Pěšáků zvaný "Alexandři" a oddíl jízdy byl umístěn také v Kelči. Vojenští dezertéři se proto Kelči vyhýbali. Jednou se však ke Kelči zatoulali a ukrývali se v "břidličárně" na Podšibenčí. Byli vyzrazeni a vojáky zajati.

Vojáci byli v Kelči ubytováni po chalupách. Pro společné akce a zábavu potřebovali nějaké středisko. Proto si vynutili zřízeni hospody na náměstí. Dali jí jméno "U Košutů". Byla to hospoda na čísle 21 poslední majitelky a hostinské M. Ryškové. Název "U Košutů" si hospoda zachovala až do 1, světové války.

Hostinec p. Mullera

Za 1. svět. války zřízen vojenský lazaret, Sirotčinec spolku B. Němcové - později Sokolovna.

Hostinec p. Rady

Později cukrárna Jednoty - byla původně hostinec s kuželnou p. Rady, v němž v říjnu 1909 jednal Tomáš Baťa o zřízení továrny na obuv v Kelči. Další majitel Ant. Rušar. Dnes Hasický dům. (FOTO 20.4.1976)

Hostinec u Kratochvílů

Hostinec u 'Kratochvílů', sídlo 1. spolku v Kelči. 'Čtenářský spolek' byl založen v r. 1867.

Hostinec Blaník

Hostinec Blaník na dolině byl zbourán v r. 1975.

Hostinec u Fr. Slimáčka

Hostinec u Fr. Slimáčka, později - Volka- Na Špici, ulice Rudé armády.

Hostinec u sv. Františka

Bývalý zájezdní hostinec U sv. Františka. (FOTO 8.7.1973)

Hrubá hospoda

Hostinec 'Hrubá hospoda' - budova v které se odehrálo první pojízdné kino.

Omladina

Omladina - vpravo hostinec, vlevo sál. Zde se hrávala divadla, cvičilo, odbývaly plesy a taneční zábavy, později kino, nyní z levé části hospoda. (FOTO 20.4.1976)

Hostinec u Pajdlů

Restaurace u Pajdlů na náměstí. V letech 1622-1638 byla jeho majitelkou pí. Ellena z rytířské rodiny Halčinovských. Je to rodný dům univ. prof. dr. Pastrnka. Pamětní deska odhalena v r. 1969

Výrobny alkoholu

Hašova vinárna pod radnicí.

Palérňa p. Leopolda Vlčka

Výroba likérů studenou cestou.

Pivovar

Na fotce prostor kde stál původně Pivovar a bývalé pivovarské studny v Kelči

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky