Grunty a statky - Jiříkovy stránky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kelč v obrazech


Grunty

Grunt p. Jiříčka na Starém městě. (FOTO 8.7.1973)

Grunt Františka Libosvára na náměstí v Kelči. (FOTO 17.9.1975)

Kurfurstův grunt na Posvátném. Dnešní majitel Jindřich Málek. (FOTO 20.4.1976)

Grunt Jana, nyní Frant. Slimáčka 'Na Dobšovém' č.106 u kostela. (FOTO 17.9.1975)

Selský grunt p. Majdlocha pod kostelem v Kelči. (FOTO 17.6.1975)

Grunt Karla Palaty na Posvátném. (FOTO 20.4.1976)

Původně Hašův grunt, pak Frant. Obručníka, potom Jindřicha Brixe, nakonec JZD, pod Kateřinkou v Kelči

Bývalý grunt Staňkův, nyní obytný dům Ignáce Mináře pod kostelem.

Grunt Ant. Hradila - na Starém městě. Posledním majitelem gruntu byl Stanislav Kopečný. Dům byl zbořen v roce 2004. Dnes tam stojí rodinný dům Petra Smahla.

Bývalý grunt Jana Masaříka Z kvelbu pod kostelem.

Obytná budova selského gruntu p. Braveného pod kostelem (FOTO 17.6.1973)

Grunt Jana Palaty pod kostelem.

Grunt Josefa Vykopala u kostela.

Grunt Josefa Masaříka pod kostelem.

Grunt Rakovského (Zámrského) ve Školní ulici. (FOTO 1.5.1976)

Grunt p. Chvatíka 'na ulicách'. (FOTO 8.7.1973)

Grunt Josefa Jiříčka "Písaře" na Starém Městě.

Grunt Frant. Beka na Posvátném. (FOTO 20.4.1976)

Grunt Tomáše Strnadla na Kamenných lávkách. (FOTO 8.7.1973)

Grunt Tomáše Strnadla v Sazanech. Před domem veřejná studna. (FOTO 20.4.1976)

Grunt Jar. Hlavice.
Na fotce hlavní ulice Posvátna. Vlevo grunt Jar. Hlavice "z roha". Za ním dům p. Ryšky, Kurfursta, Beka. Vpravo mlékárna p. Málka.

Grunt Františka Slimáčka na Špici. (FOTO 15.6.1971)

Grunt Ant. Mašlaně 'u lampy' na Špici. (FOTO 15.6.1971)

Grunt s vejminkem Josefa Jiříčka, č. 52 (FOTO 10.5.1975)

Grunt Františka Hlavice - "Zášinka". Zemřel v roce 1950 a odkázal grunt synovci Josefu Hlavicovi. Ten měl dědictví převzít po dovršení 25 let věku tzn. v roce 1971. Budova gruntu i výminku byla zbořena okolo roku 1981. Na jejich místě i místě budovy Bothova statku vyrostly tři 6 patrové paneláky.

Výminek Hlavicova gruntu, obydlí bubeníka a krejčího Edmunda Irgla


Statky

Statek Františka, nyní Jindřicha Slimáčka č. 36 pod náměstím. (FOTO 3.7.1976)

Selská usedlost Frant. Hlavice v ulicích Boh. Svěráka (FOTO 17.9.1975)

Statek Jindřicha Slimáčka, nyní Kotíkův na náměstí Julia Fučíka (FOTO 3.7.1976)

Statek Dagoberta Perutky na Špici. (FOTO 3.7.1976)

Selská usedlost s vejminkem p. Matysky ve Svěrákově ulici. (FOTO 17.9.1975)

Statek p. Ant. Pajdle Pod Pivovarem (FOTO 15.7.1971)

Statek Bothuv

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky